Aliuminio siloso remontas

Atliktas siloso remontas ir sustiprinimas – privirinti aliuminio T profiliai, iš viso 13 t aliuminio.
Įvykdymas: 7 savaitės

Užsakovas:
UAB „Orion Global Pet“

.