Silosų pažeisto pamaišymo vamzdyno keitimas

Pakeistas vidinis aliuminio siloso pamaišymo vamzdynas.
Įvykdymas: 3 savaitės

Užsakovas:
UAB „Orion Global Pet“